Cafetariaplan

Cafetariaplan: flexibel verlonen zonder extra loonkost

Een cafetariaplan laat je toe om een gepersonaliseerd loonpakket samen te stellen voor je medewerkers zonder dat de loonkost stijgt. Waaruit bestaat het precies en hoe werkt het?

Wat is een cafetariaplan?

Met een cafetariaplan kan je je medewerkers de mogelijkheid bieden om een deel van hun bruto verloning om te zetten naar extralegale voorkeuren. Het is een vorm van alternatieve verloning. Als onderneming kies je ervoor om een cafetariaplan in te voeren, maar de medewerkers krijgen de vrijheid om op basis van hun eigen voorkeuren voor bepaalde opties te kiezen. Die keuze kunnen ze elk jaar opnieuw maken om zo het cafetariaplan bij te sturen op basis van bijvoorbeeld veranderingen in hun gezinssituatie, levenscyclus of mobiliteit.

Een cafetariaplan is met andere woorden een vorm van flexibele verloning en dankt zijn naam aan de analogie met de bedrijfskantine. De werkgever beslist wat hij aanbiedt, de medewerker beslist wat hij op zijn bord schept.

Voordelen van een cafetariaplan

Met een cafetariaplan kan je je medewerkers een gepersonaliseerd loonpakket aanbieden zonder de loonkost te laten stijgen. Omdat de medewerker keuzevrijheid geniet, ontstaat een win-win: hij krijgt meer waarde voor hetzelfde budget, terwijl de werkgever een interessant alternatief aanboort voor individuele loonsverhogingen. De voordelen zijn (para-)fiscaal voordelig, ze versterken je employer brand en verhogen de loyauteit en het engagement van je medewerkers. Ook inhoudelijk geeft een cafetariaplan voordelen, want je kan duidelijke accenten leggen in je loonbeleid. Denk maar aan ergonomie, welzijn of mobiliteit. Zo kan het cafetariaplan ook een belangrijke schakel vormen binnen de duurzaamheidsstrategie, via klemtonen op bijvoorbeeld fietsleasing of groene bedrijfswagens.

Daartegenover staat dat een cafetariaplan een tijdsinvestering vergt. Als ondernemer doe je er goed aan om het bestaande verloningspakket vooraf goed te analyseren. Ook is het goed rekening te houden met een inwerktijd qua regelgeving (arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit).

Let wel, je werkgevers zijn niet verplicht om een keuze te maken uit het cafetariaplan. De optie om het budget in cash uit te keren, blijft steeds bestaan (ook al is dat fiscaal minder voordelig).

Populaire voordelen in een cafetariaplan

In een cafetariaplan zet je de bestaande extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen , een bonus of vakantiedagen om een persoonlijk budget per medewerker. De mogelijkheden waarover de medewerker dat budget verdeelt kan je indelen in vier belangrijke categorieën: contant geld of verzekeringen, mobiliteit, hardware of work/life voordelen. Populaire voordelen van een cafetariaplan zijn bijvoorbeeld extra vakantiedagen, pensioensparen, een bedrijfswagen, een hospitalisatieverzekering voor het gezin, een laptop of smartphone of een fietsvergoeding.

Hebt u interesse in het opstarten van een cafetariaplan? Neem contact op met ons via secretariaat@parfine.be of via het nummer 0478 03 73 94

Bron : Liantis