Nieuw Product – Parfiné

FiscAssist

Fiscale rechtsbijstand

Fiscale controles komen steeds vaker voor. De kans dat uw onderneming wordt gecontroleerd neemt de laatste jaren erg toe.

De controles worden ook ingewikkelder en vereisen bijgevolg dus veel expertise.
Het kostenplaatje voor een fiscale controle kan hierdoor dus aanzienlijk oplopen.
De gespecialiseerde raadgevers dienen immers betaald te worden naast de mogelijke extra belastingen en boetes.
De fiscale rechtsbijstandverzekering FiscAssist zorgt voor de terugbetaling van de kosten en erelonen die voortvloeien uit deze fiscale controle.

Wat is FiscAssist

FiscAssist is een fiscale rechtsbijstandsverzekering die uw belangen beschermt en zorgt voor de terugbetaling van kosten en erelonen van een naar vrije keuze aangestelde accountant, belastingadviseur, bedrijfsrevisor, advocaat, gerechtsdeurwaarder of ieder ander gekwalificeerd persoon die voortvloeien uit een fiscale controle en/of geschil met de fiscus.
Ook de uitgaven voor de behandeling van de zaak, de kosten van een gerechtelijke- en uitvoeringsprocedure* zijn gedekt.
In volgende rechtsgebieden:
– inkomstenbelasting (personenbelasting, vennootschapsbelasting…);
– btw;
– douane en accijnzen;
– regionale en lokale belastingen.

Voor wie

Voor alle zelfstandigen, ondernemingen, vzw’s, verenigingen en vrije beroepen (incl. management patrimoniumvennootschappen).

Wat denkt de verzekering

Administratieve fase:

– vraag om inlichtingen door de belastingadministratie;
– controle door de belastingadministratie al dan niet aangekondigd;
– administratieve bezwaarprocedure;
– administratieve procedure van ambtshalve ontheffing;
– administratieve bemiddelingsprocedure.

Gerechtelijke fase:

– advies inzake aanvatten van een gerechtelijke procedure;
– procedure in rechte.

Maximale dekking per schadegeval

Administratieve & gerechtelijke fase in combinatie met de LRC Premium of All Risk formule: 50.000 EUR (excl. btw).

Vrijstelling

Geen vrijstelling van toepassing.

Drempel van tussenkomst

Er is geen minimum geschil van toepassing.

Wachttermijn en uitlooprisico

Na het doorlopen van de wachttermijn van 4 maanden is er dekking. Na het doorlopen van de wachttijd zijn de inkomstenjaren voor aanvang van de polis mee gedekt.

Bij beëindiging polis wegens stopzetting of overdracht van de activiteiten, blijft dekking verworven tot drie jaar na stopzetting polis voor schadegevallen die hun oorsprong vinden tijdens de verzekerde periode.

Belangrijkste uitsluitingen

– vooraf bestaande geschillen;
– geschillen voortvloeiend uit loutere wanbetaling van belastingen;
– schadegevallen als rechtstreeks gevolg van een strafrechtelijk onderzoek lastens verzekerde;
– niet of laattijdig indienen van een belastingaangifte of niet antwoorden op vraag om inlichtingen zonder reden;
– (bedrieglijk) opzet in fiscale zin;
– ruling.

Hoeveel kost deze verzekering?

De kostprijs van deze verzekering is afhankelijk van verschillende parameters. Neem contact op met Marc mith voor meer informatie over dit product én een offerte op maat.

Bron : assurga.be